nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

Communication Arts

 จำนวนผู้เข้าชม Counter for tumblr คน

 

Download

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๗

(The Proceedings of the 7 th Research and Creative Communication Conference)จดหมายข่าวคณะนิเทศศาสตร์ [นิเทศสาส์น]

จดหมายข่าวคณะนิเทศศาสตร์ประจำเดือน พ.ค. 2560 หน้า 1 | หน้า 2

จดหมายข่าวคณะนิเทศศาสตร์ประจำเดือน ม.ค. 2560 หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4

จดหมายข่าวคณะนิเทศศาสตร์ประจำเดือน ต.ค. 2559 หน้า 1 | หน้า 2


รอบรั้วนิเทศศาสตร์ 

14 | 07 | 2560 - การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 

24 | 06 | 2560 - บริการวิชาการ : วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

23 | 06 | 2560 - กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะนิเทศศาสตร์ CA'60

12 | 06 | 2560 - การถ่ายภาพหมู่บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

26 | 04 | 2560 - พิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ "อัตตาตัวตนคนเซลฟี" 

22 | 04 | 2560 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์สัมมนา นักข่าวยุด 4.0 

07 | 04 | 2560 - ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรท่านคณบดี คณะนิเทศศาสตร์

17 | 03 | 2560 - โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษากิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่องการแต่งเอฟเฟค 

11 | 03 | 2560 - โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

04 | 03 | 2560 - โครงการวารสารศาสตร์เพื่อสังคมครั้งที่ 7 (อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี)

26 | 02 | 2560 - โครงการหนังสือพิมพ์โรงเรียน ครั้งที่ 5 Basic to Mobile Journalist

16 | 02 | 2560 - Cultural Understanding and the Hospitality Industry Training Program

11 | 02 | 2560 - การแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6

31 | 01 | 2560 - การอบรมเรื่อง "กระบวนการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ในยุคปัจจุบัน"

15 | 01 | 2560 - การประลองความสามารถทางวิชาด้านการจัดทำโครงงาน

20 | 12 | 2559 - การสอบโครงงานด้านวารสารศาสตร์ (รายวิชา 141-493)

15 | 12 | 2559 - กิจกรรมมนำเสนอสารคดีเชิงข่าว (Final Project) วิชาศิลปะดิจิทัล

09 | 12 | 2559 - ศึกษาดูงานรายการโทรทัศน์ “รายการ เท่ง โหน่ง วิทยาคม”

03 | 12 | 2559 - อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแสดง ‘Mime ละครใบ้’

29 | 11 | 2559 - กิจกรรมสยามนิทัศน์ (คณะนิเทศศาสตร์)

25 | 11 | 2559 - กิจกรรมพัฒนานักศึกษา บรรยายพิเศษกระบวนการผลิตข่าว

11 | 11 | 2559 - สัมมนา"การควบคุมสื่อเพื่อยกระดับการรายงานข่าวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์"

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised Communication Arts