nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

Clip Video กิจกรรมนิเทศศาสตร์

Click ที่นี่เพื่อดูวิดีโอแนะนำคณะนิเทศศาสตร์

 

 

1 ก.พ.2559 อาจารย์อิตโต้ ยาซึโนริ (ITO YASUNORI) จากสถาบัน Human Digicrafts (Thailand) http://th.athuman.com/ ให้เกียรติมาเป็น Visitting Professor ให้กับ นศ.ภาควิชาสื่อดิจิทัล (Block Cartoon) ในหัวข้อ การสร้างสรรค์คาแรคเตอร์การ์ตูน

คลิกที่นี่เพื่อชม Video

งานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ "อุดมการณ์ ความเชื่อ ศรัทธา และวิถีชีวิต" ldeology, belief, faith and way of life ณ อาคารดิจิทัลคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 23 - 24 เมษายน 2558

คลิกที่นี่เพื่อชม Video
วิชา 144-330 การถ่ายภาพสร้างสรรค์เพื่อสื่อดิจิทัล Creative Photography for Digital Media ของภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ขอขอบคุณศิษย์เก่าสำหรับการช่วยเหลือให้งานสำเร็จได้ด้วยดี

คลิกที่นี่เพื่อชม Video

บรรยากาศการเรียน FASHION วิชา 144-330 การถ่ายภาพสร้างสรรค์เพื่อสื่อดิจิทัล Creative Photography for Digital Media

คลิกที่นี่เพื่อชม Video

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised Clip Video กิจกรรมนิเทศศาสตร์